Az államalapítás és Szent István napja 2020

Az idei államalapítás ünnepe – ahogy az országban mindenhol – Szentendrén sem olyan volt, mint a megszokott. A járványveszély miatt a sok érdeklődőt vonzó eseményekre nem kerülhetett sor, de ünnepelni így is lehet. A vonzó látványosságok helyett az ünnepség hangsúlyosabban világított rá az ünnephez kapcsolódó jelképekre és azok mögöttes jelentésére, az államalapítás és az államalapító Szent István mának szóló üzenetére. Ezek a gondolatok álltak a polgármesteri ünnepi köszöntő és dr. Pálinkás József egyetemi tanár ünnepi beszédének a középpontjában a Városházán tartott ünnepségen.

A Himnusz eléneklése után Fülöp Zsolt polgármester ünnepi köszöntője következett. Beszédét nem a történelmi múlt tényszerű felidézésére, hanem az ünnephez kapcsolódó – tűzijáték, kovász – szimbólumokra és ezek közös mögöttesére, a „küldetés” gondolatára építette. A tűzijáték, mint a sötétség elűzése, mint a fény gyújtása, az új kenyérhez kapcsolódó kovász, mint az új folyamat, a növekedés, a fejlődés elindítója teszik vonzóvá számunkra e jelképeket, s e mögött a mindannyiunkban ott parázsló, közösségteremtő erőt, a küldetés felismerését és megélését hangsúlyozta.
„A legritkább esetben gondolunk arra, hogy nekem, személy szerint is van küldetésem…” – mondta. „S csak akkor találunk rá a küldetésünkre, ha veszélyesen élünk, ha van bátorságunk megmutatni magunkat, van bátorságunk bizalommal fordulni a másik ember felé, van bátorságunk beismerni hibáinkat, kijavítani azokat, és másokat segíteni ebben, s ami a legfontosabb: van bátorságunk szeretettel élni az életünket…”
S vannak-e ilyen szentendreiek? Vannak, rengetegen – mondta és példákat említett: Pelle Csilla közösségteremtő erejét, Török Katalinnak a város értékeit, történelmét őrző írásait és Radujkó Istvánt, Seprűs Pistit örökbefogadó Radujko Milica szeretettel megélt mindennapjait.
„E példák után fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy nekem, személy szerint mi a küldetésem – folytatta. – Odaállni egy másik szentendrei mellé és segíteni, vagy kiállni egy ügyért, egy közösségért…, a városunkért, odaadni a munkámat, az időmet egy közösségnek?”
„Találjuk meg és éljük meg a küldetésünket – ez mindannyiunk közös felelőssége szentendreiként.” – zárta ünnepi köszöntőjét a polgármester.

Dr. Pálinkás József egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA volt elnöke ünnepi beszédében az államalapítás mának szóló üzeneteit emelte ki.
“Mai fogalmainkat használva azt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében egy évszázaddal korábban hazát foglaló magyarságot István király ezer évvel ezelőtt – az akkori követelmények szerinti – európai jogállammá szervezte.” … “Szent István államot szervezett, amelyben a törvények uralma és nem a törzsfőnök, vagy törzsfőnökök kegye a szabadság biztosítéka. És a törvény megszegőinek büntetése sem a törzsfőnök önkénye szerint történik.”
Beszédében később Szent István fiának, Imre hercegnek írt intelmeiből emelt ki két fontos gondolatot: a törvények uralmát és a hatalom erkölcsös gyakorlását.
Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy “István és Koppány harca nem ért véget”, a magyar történelemben sokszor és sokféleképpen megjelenik ez az ellentét. “A magyarság mindig akkor volt sikeres és nyertes, amikor Szent István útját választotta” – szögezte le. És ma is választanunk kell: „Az európai jövőt választjuk-e vagy a sztyeppei legendát? A közös jövő építését, vagy az ország lakosságának hazugságokkal történő megosztását?”
„Szentendre múltja és jelene kötelez, hogy a jog uralmát, a morális hatalomgyakorlást, a szabadságot, az együttműködést és a bizalmat válasszuk” – zárta beszédét dr. Pálinkás József.

Az államalapítás ünnepe alkalmából Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a város szolgálatában kimagasló teljesítményt nyújtó polgárok tevékenységét elismerve – kitüntetéseket adományozott. A kitüntetéseket Fülöp Zsolt polgármester adta át.

Város Díszpolgára címet Dr. Hernádi Emil gyermekorvos kapta, Pro Urbe Emlékérmet adományozott a Képviselő-testület Benkovits György várostörténésznek, Erdész László galériatulajdonosnak és Kecskésné Sipos Andreának, a Gondozási Központ vezetőjének.

A Város Pedagógiai Díj átadása idén rendhagyó módon történt. A Képviselő-testület döntése értelmében valamennyi pedagógus, szülő és nagyszülő elismerést érdemel a járvány miatti megpróbáltatásokkal teli tanévért. A képviselő-testület a díjjal nagyrabecsülését kívánja kifejezni a város valamennyi oktatójának, pedagógusának a helytállásért, rugalmasságért és a türelemért. Külön köszönet illeti a szülők, nagyszülők segítségét, figyelmét is, amivel támogatták pedagógusok munkáját.

A város pedagógusai nevében Tenkesné Halász Enikőt, a Templomdombi Iskola igazgatónője, a szülők nevében Székely András, az Izbégi Általános Iskola Szülői Munkaközösségének a vezetője és a nagyszülők nevében Csizmadiáné Mészáros Judit és Csizmadia József vette át az elismerést.

Az ünnepség az ökumenikus új kenyér szenteléssel folytatódott. Blanckenstein György katolikus plébános, Csere Mátyás református lelkész, Győri János Sámuel evangélikus gyülekezetplántáló lelkész, Dani Zsolt baptista lelkész szentelte meg az új kenyeret, amelyet a Skanzen Pékség sütött az ünnep alkalmából.

Majd az idén 20 éves jubileumát ünneplő Monarchia Vonósnégyes adott hangversenyt. A Szózat eléneklésével zárult a városi ünnepség.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésevel kezdődött
Fülöp Zsolt polgármester ünnepi beszédét az ünnephez kapcsolódó – tűzijáték, kovász – szimbólumokra és ezek közös mögöttesére, a „küldetés” gondolatára építette.
Dr. Pálinkás József egyetemi tanár ünnepi beszédében az államalapítás mának szóló üzeneteit emelte ki.
Város Díszpolgára címet Dr. Hernádi Emil gyermekorvos kapta.
Pro Urbe Emlékérmet adományozott a Képviselő-testület Benkovits György várostörténésznek.
Pro Urbe Emlékérmet adományozott a Képviselő-testület Erdész László galériatulajdonosnak.
Pro Urbe Emlékérmet adományozott a Képviselő-testület Kecskésné Sipos Andreának, Gondozási Központ vezetőjének.
A város pedagógusai nevében Tenkesné Halász Enikő, a Templomdombi Iskola igazgatónője vette át a Képviselő-testület elismerő díját.
A szülők nevében Székely András, az Izbégi Általános Iskola Szülői Munkaközösségének a vezetője vette át Képviselő-testület elismerő díját.
A nagyszülők nevében Csizmadiáné Mészáros Judit és Csizmadia József vette át az elismerést.
Blanckenstein György katolikus plébános, Csere Mátyás református lelkész, Győri János Sámuel evangélikus gyülekezetplántáló lelkész, Dani Zsolt baptista lelkész szentelte meg az új kenyeret, amelyet a Skanzen Pékség sütött az ünnep alkalmából.
Dani Zsolt baptista lelkipásztor kenyéráldást mondott.
Az idén 20 éves jubileumát ünneplő Monarchia Vonósnégyes adott hangversenyt.
Az államalapítás ünnepe látványosan zárult a Szentendrei Kulturális Központ jóvoltából. Este a Városháza épülete nemzeti színekben pompázott, a homlokzaton az államalapító szobra magasodott a város fölé.

2020. augusztus 21., 15:02

Az idei államalapítás ünnepe – ahogy az országban mindenhol – Szentendrén sem olyan volt, mint a megszokott. A járványveszély miatt a sok érdeklődőt vonzó eseményekre nem kerülhetett sor, de ünnepelni így is lehet.  A vonzó látványosságok helyett az ünnepség hangsúlyosabban világított rá az ünnephez kapcsolódó jelképekre és azok mögöttes jelentésére, az államalapítás és az államalapító Szent István mának szóló üzenetére. Ezek a gondolatok álltak a polgármesteri ünnepi köszöntő és dr. Pálinkás József egyetemi tanár ünnepi beszédének a középpontjában a Városházán tartott ünnepségen.

A Himnusz eléneklése után Fülöp Zsolt polgármester ünnepi köszöntője következett. Beszédét nem a történelmi múlt tényszerű felidézésére, hanem az ünnephez kapcsolódó – tűzijáték, kovász – szimbólumokra és ezek közös mögöttesére, a „küldetés” gondolatára építette. A tűzijáték, mint a sötétség elűzése, mint a fény gyújtása, az új kenyérhez kapcsolódó kovász, mint az új folyamat, a növekedés, a fejlődés elindítója teszik vonzóvá számunkra e jelképeket, s e mögött a mindannyiunkban ott parázsló, közösségteremtő erőt, a küldetés felismerését és megélését hangsúlyozta.
„A legritkább esetben gondolunk arra, hogy nekem, személy szerint is van küldetésem…” – mondta. „S csak akkor találunk rá a küldetésünkre, ha veszélyesen élünk, ha van bátorságunk megmutatni magunkat, van bátorságunk bizalommal fordulni a másik ember felé, van bátorságunk beismerni hibáinkat, kijavítani azokat, és másokat segíteni ebben, s ami a legfontosabb: van bátorságunk szeretettel élni az életünket…”
S vannak-e ilyen szentendreiek? Vannak, rengetegen – mondta és példákat említett: Pelle Csilla közösségteremtő erejét, Török Katalinnak a város értékeit, történelmét őrző írásait és Radujkó Istvánt, Seprűs Pistit örökbefogadó Radujko Milica szeretettel megélt mindennapjait.
„E példák után fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy nekem, személy szerint mi a küldetésem – folytatta. – Odaállni egy másik szentendrei mellé és segíteni, vagy kiállni egy ügyért, egy közösségért…, a városunkért, odaadni a munkámat, az időmet egy közösségnek?”
„Találjuk meg és éljük meg a küldetésünket – ez mindannyiunk közös felelőssége szentendreiként.” – zárta ünnepi köszöntőjét a polgármester.

 Dr. Pálinkás József egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA volt elnöke ünnepi beszédében az államalapítás mának szóló üzeneteit emelte ki.
“Mai fogalmainkat használva azt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében egy évszázaddal korábban hazát foglaló magyarságot István király ezer évvel ezelőtt – az akkori követelmények szerinti – európai jogállammá szervezte.” … “Szent István államot szervezett, amelyben a törvények uralma és nem a törzsfőnök, vagy törzsfőnökök kegye a szabadság biztosítéka. És a törvény megszegőinek büntetése sem a törzsfőnök önkénye szerint történik.”
Beszédében később Szent István fiának, Imre hercegnek írt intelmeiből emelt ki két fontos gondolatot: a törvények uralmát és a hatalom erkölcsös gyakorlását.
Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy “István és Koppány harca nem ért véget”, a magyar történelemben sokszor és sokféleképpen megjelenik ez az ellentét. “A magyarság mindig akkor volt sikeres és nyertes, amikor Szent István útját választotta” – szögezte le. És ma is választanunk kell: „Az európai jövőt választjuk-e vagy a sztyeppei legendát? A közös jövő építését, vagy az ország lakosságának hazugságokkal történő megosztását?”
„Szentendre múltja és jelene kötelez, hogy a jog uralmát, a morális hatalomgyakorlást, a szabadságot, az együttműködést és a bizalmat válasszuk” – zárta beszédét dr. Pálinkás József.

Az államalapítás ünnepe alkalmából Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a város szolgálatában kimagasló teljesítményt nyújtó polgárok tevékenységét elismerve – kitüntetéseket adományozott. A kitüntetéseket Fülöp Zsolt polgármester adta át.

Város Díszpolgára címet Dr. Hernádi Emil gyermekorvos kapta, Pro Urbe Emlékérmet adományozott a Képviselő-testület Benkovits György várostörténésznek, Erdész László galériatulajdonosnak és Kecskésné Sipos Andreának, a Gondozási Központ vezetőjének.

A Város Pedagógiai Díj átadása idén rendhagyó módon történt. A Képviselő-testület döntése értelmében valamennyi pedagógus, szülő és nagyszülő elismerést érdemel a járvány miatti megpróbáltatásokkal teli tanévért. A képviselő-testület a díjjal nagyrabecsülését kívánja kifejezni a város valamennyi oktatójának, pedagógusának a helytállásért, rugalmasságért és a türelemért. Külön köszönet illeti a szülők, nagyszülők segítségét, figyelmét is, amivel támogatták pedagógusok munkáját.

A város pedagógusai nevében Tenkesné Halász Enikőt, a Templomdombi Iskola igazgatónője, a szülők nevében Székely András, az Izbégi Általános Iskola Szülői Munkaközösségének a vezetője és a nagyszülők nevében Csizmadiáné Mészáros Judit és Csizmadia József vette át az elismerést.

Az ünnepség az ökumenikus új kenyér szenteléssel folytatódott. Blanckenstein György katolikus plébános, Csere Mátyás református lelkész, Győri János Sámuel evangélikus gyülekezetplántáló lelkész, Dani Zsolt baptista lelkész szentelte meg az új kenyeret, amelyet a Skanzen Pékség sütött az ünnep alkalmából.

Majd az idén 20 éves jubileumát ünneplő Monarchia Vonósnégyes adott hangversenyt. A Szózat eléneklésével zárult a városi ünnepség.

 

Fülöp Zsolt polgármester ünnepi köszöntője >>
Dr. Pálinkás József egyetemi tanár beszéde >>
Dani Zsolt baptista lelkipásztor kenyéráldása >>
VIDEÓK:
Az ünnepség a város hivatalos Facebook-oldalán visszanézhető >>
Beszédek:
Fülöp Zsolt polgármester ünnepi köszöntője >>
Dr. Pálinkás József egyetemi tanár ünnepi beszéde >>
Dani Zsolt baptista lelkipásztor kenyéráldása >>

 


Szentendre Város Önkormányzat 2020. augusztus 20-án, 17 órai kezdettel tartja az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepséget a Városházán. Az eseményen adják át a városi kitüntető díjakat és a város pedagógiai díját. Az ünnepséget a járványügyi készültségnek megfelelően szűk körben tartják, élő közvetítéssel a város hivatalos Facebook-oldalán.

Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségnek 2020-ban rendhagyó kereteket ad a pandémiás helyzet. Az eredeti elképzelések szerint a Skanzen Amfiteátrumban tartotta volna a város a megemlékezést, a járványügyi készültség miatt azonban változtatni kellett a terveken.

Az ünnepséget a Városháza Dísztermében, szűk körben tartják, a díjazottak meghívásával, 2020. augusztus 20-án 17 órai kezdettel.

A megjelenteket Fülöp Zsolt polgármester köszönti, ünnepi beszédet mond dr. Pálinkás József egyetemi tanár.
A városi megemlékezés keretében adják át a városi kitüntető díjakat.
Ünnepi műsort ad a Monarchia Vonósnégyes.

Városi ünnepi program – Városháza díszterme, 2020. augusztus 20.
17:00 – 18:30

Köszöntőt mond: Fülöp Zsolt polgármester

Ünnepi beszéd: dr. Pálinkás József egyetemi tanár

Díjátadások: Szentendre Város Díszpolgára cím adományozása, Pro Urbe Emlékérmek, Szentendre

Város Pedagógiai Díj átadása. A díjakat átadja: Fülöp Zsolt polgármester

Ökumenikus újkenyér-szentelés

  • Blanckenstein György katolikus plébános
  • Dr. Harmathy András református lelkész
  • Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
  • Dani Zsolt baptista lelkész
  • Dr. Mosolygó Péter görög katolikus parókus

A Monarchia Vonósnégyes előadása

Az esemény nyilvánosságát online közvetítés biztosítja a Szentendre Hivatalos Oldala Facebook-oldalon.

A rendezvényt az aktuális biztonsági előírásokat figyelembe véve rendezik meg.

« február 2024 » loading...
h K s c p s v
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
hét 26

„Talpra magyar!” rajzpályázat

február 6. 10:00 - március 15. 10:00