Pályázati Felhívás

2022. január 17., 10:23

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

székhelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.)

cégjegyzékszáma: 13-09-131573

(a továbbiakban: Kiíró)

pályázatot ír ki

a használatában lévő, 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. szám alatti ingatlan részbeni hasznosítására, együttműködési és bérleti szerződés keretei között.

1.

Az ingatlan meghatározása:

2000. Szentendre, Dunakorzó 18. Dunaparti Művelődési Házban lévő 160m2 alapterületű, úgynevezett ’’ Barlang’’ elnevezésű ingatlanrész, továbbá a közvetlenül hozzátartozó udvar

(a továbbiakban: Barlang)

2.

Az együttműködés és a hasznosítás alapvető keretei, feltételei:

  

– a barlang nem kizárólagos hasznosítási, használati joga azzal, hogy a Kiíró saját rendezvényei elsőbbséget élveznek a használat, hasznosítás során,

-a Kiíró közfeladatai közé tartozó közművelődési, kulturális rendezvények megszervezése és lebonyolítása, a Kiíró saját és a sikeres pályázó rendezvényei tekintetében egyaránt,

– a Barlangban található büfé üzemeltetése,

-a Barlangban folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a nyertes pályázó feladata,

– nyertes pályázó köteles az együttműködési megállapodás aláírását követően legkésőbb 2022. március 01-én a Barlangban folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt folyamatosan végezni.

-a nyertes pályázó a Barlangot megtekintett állapotban veszi bérbe, a folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a Kiíró nem biztosítja, annak költségei a nyertes pályázót terhelik,

-az együttműködési szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a Kiíró részére történő visszaadáskor a Barlangot a nyertes pályázó kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni azzal, hogy elhelyezés, cserehelyiség biztosítására nem jogosult,

3.

A nyertes pályázóval a Kiíró egy éves határozott időtartamú együttműködési megállapodást köt, amely meghosszabbítható.

4.

Az együttműködési megállapodás hatályba lépésének dátuma: 2022. március 01.

5.

A pályázók személyével kapcsolatos feltételek:

-pályázatot nyújthatnak be mindazon természetes személyek, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, akik megfelelnek az alábbi feltételnek:

Nem lehet pályázó az,

-aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van, avagy folyamatban.

6.

A pályázathoz benyújtandó mellékletek, nyilatkozatok:

– Nemzeti Adó és Vámhatóság igazolása arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül, az igazolás keltezése nem lehet régebbi 30 napnál a pályázat benyújtásának dátumához képest,

belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi  CXCVI. tv. szerinti, ún. átláthatósági nyilatkozat

-a pályázó által megajánlott bérleti díj összege,

-nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati kiírás feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti,

6.1.

A pályázathoz benyújtandó szakmai mellékletek:

A pályázó mutassa be, illetve nyilatkozzon, az alábbiakról:

-Szentendre Városához kötődő identitását, kötődését a Barlang korábbi működéséhez, hagyományai folytatására való készségét, képességét, a Kiíró közfeladatai tükrében,

-kulturális rendezvények szervezésére és lebonyolítására vonatkozó referenciáit a tevékenység, időszak, kontakt személyek és elérhetőségük megjelölésével,

-a Barlang működtetésére vonatkozó szakmai, művészeti koncepcióját, terveit., annak tudatában, hogy a kiírónak egyetértési (vétó) joga van, minden egyes konkrét rendezvény vonatkozásában.

7.

A pályázati kiírással további információt a dmh@szentendre.hu email címen kérhető.

A Kiíróval kapcsolatban további információk a www.szentendreprogram.hu honlapon szerezhetők.

8.

A pályázatok benyújtásának határideje elbírálásának módja, határideje: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 03.

A pályázatokat zárt, roncsolásmentesen fel nem nyitható borítékban’’ Pályázat a Barlang üzemeltetésére’’ felirattal ellátva postai úton, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhelyére (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.) kell megküldeni. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A pályázatok összevetéssel, valamennyi szempont figyelembevétele alapján kerülnek elbírálásra.

Szempontok:

Szakmai szempont: 70%

Pénzügyi szempont: 30%

A pályázatok a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerülnek kezelésre, valamint a nem nyertes pályázók részére pedig visszaküldésre.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentendre, 2022. január 17.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

                     

« június 2023 » loading...
h K s c p s v
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
sze 07

Hamupipőke

június 7. 10:30 - 11:30
pén 09
pén 09
vas 11

Biciklibörze // Barlang

június 11. 11:00 - 17:00
ked 13

Kincses Flóra Napsugár kiállítása

június 13. 18:00 - 19:00
ked 13

A kojot négy lelke // Barlang kertmozi

június 13. 21:00 - 23:00